Dňa 26.4.2019 dôjde k zmene Všeobecných obchodných podmienok Westwing.sk.
Nová verzia Všeobecných obchodných podmienok je k dispozícii tu.