20€

O dobré veci stojí za to sa podeliť!

Darujte svojim priateľom uvítací kupón v hodnote 20 €! Po ich prvom nákupe získate kupón v hodnote 20€ aj Vy. A ak navyše odpoviete na našu súťažnú otázku, máte šancu vyhrať reproduktor SONOS One. Viac informácií nájdete nižšie!

Dostupné
0€
Čakajúce
0€
*Kupóny platia pri minimálnej hodnote objednávky 75€ a majú obmedzenú dobu platnosti.

Ako to funguje

Pošlite pozvánky priateľom

Po registrácii získajú Vaši priatelia od Westwing kupón v hodnote 20€

Keď Vaši priatelia urobia svoj prvý nákup, kupón v hodnote 20€ získate aj Vy.

Zavrieť

Moje uvítacie kupóny

Momentálne nemáte žiadne dostupné kupóny

Pozvite priateľov a získajte 20€

Bohužiaľ, Vaši priatelia sa ešte nezaregistrovali na Westwing

Pozvite priateľov a získajte 20€

Použiť kupóny

Ako môžem pozvať priateľov na Westwing?

Váš odkaz na zdieľanie, ktorý môžete poslať priateľom, nájdete v záložke Môj účet -> Odoslať pozvánku.

Koľko priateľov môžem pozvať?

Koľko len chcete! A čím viac ich pozvete, tým viac kupónov získate.

Kde nájdem svoje kupóny?

Všetky kupóny nájdete v záložke Moje zľavové kupóny.

Ako si uplatním kupón?

Príslušný kupón si zvolíte pri dokončení nákupu. Uplatniť si ho môžete pri minimálnej hodnote nákupu 75€.

Ako dlho platí môj kupón?

Keď sa Vaši priatelia zaregistrujú po kliknutí na odkaz, získajú kupón v hodnote 20€, ktorý platí 30 dní. Keď urobia svoj prvý nákup, získate kupón v hodnote 20€ aj Vy. Kupón sa automaticky pripíše na Váš účet. Tento kupón platí jeden rok.

Môžem použiť viac kupónov naraz?

Nie, pri jednom nákupe môžete použiť len jeden kupón.

Môžem použiť kupón na akýkoľvek nákup.

Kupón je možné použiť pri minimálnej hodnote objednávky 75€.

Ako budem vedieť, že moji priatelia sa zaregistrovali cez odkaz v pozvánke?

Vaše pozvánky, ktoré boli prijaté, môžete vidieť v záložke Moje uvítacie kupóny v sekcii Čakajúce. Keď sa Vaši priatelia zaregistrujú pomocou odkazu z pozvánky, budeme Vás o tom informovať e-mailom.

Pozvaním Vašej rodiny a priateľov do klubu Westwing môžete Vy aj Vaši známi získať zľavové kupóny, ktoré môžete uplatniť ihneď pri ďalšom nákupe. Pozvať môžete len osoby, ktoré ešte nie sú členmi klubu Westwing. Aby ste získali kupóny, pošlite Vašim známym odkaz s pozvánkou. Váš osobný odkaz je pridaný do každej pozvánky odoslanej zo sekcie „Pozvite priateľov“, ako aj do všetkých odporúčaných výrobkov a kampaní, ktoré odošlete. Ak pozvaná osoba klikne na tento odkaz a zaregistruje sa v klube, získa tým kupón, ktorý môže použiť už pri prvom nákupe. Zľavový kupón sa automaticky objaví na konte Vášho známeho pri dokončovaní prvého nákupu. Po úspešnom dokončení nákupu a uzavretí objednávky sa aj Vám pripíše na konto kupón, ktorý môžete využiť hneď pri ďalšom nákupe. Kupón sa automaticky objaví na Vašom konte pri dokončovaní Vášho ďalšieho nákupu. Ak ho tam nenájdete, znamená to, že momentálne nemáte na konte žiadne kupóny. Kupón môžete použiť len raz. Nebude Vám vrátený v prípade zrušenia objednávky alebo vrátenia výrobkov. Aby ste kupón mohli použiť, hodnota Vašeho nákupu musí byť minimálne 75€. Nemôžete využiť dva kupóny naraz. Kupón nepokrýva poštovné ani balné.
"Pravidlá súťaže „Pozvite priateľov a vyhrajte reproduktor SONOS One!”
§1 Všeobecné Ustanovenia
1. Nižšie uvedené Ustanovenia (ďalej ako „Ustanovenia”) určujú zásady fungovania internetovej súťaže „Pozvite priateľov a vyhrajte reproduktor SONOS One!” (ďalej ako „Súťaž“).
2. Organizátorom súťaže je Westwing s.r.o. so sídlom vo Varšave na ul. Twardej 18 (00-105 Varšava), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu hlavného mesta Varšava vo Varšave, XII. hospodársky oddiel Krajského súdneho registra pod číslom KRS: 0000397077, NIP: 525-251-77-22, REGON: 145830870, základný kapitál: 1 000 000,00 zł (ďalej ako „Organizátor”).
3. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky na internetovej stránke s adresou www.westwing.sk ako aj na sociálnej sieti: www.facebook.com (ďalej ako „Facebook”).
§2 Predmet a cieľ súťaže
1. Predmetom súťaže je výber najzaujímavejšej a najoriginálnejšej odpovede na súťažnú otázku „Kam by ste umiestnili reproduktor SONOS a prečo?” podľa subjektívneho názoru Organizátora a podľa ďalších podmienok Ustanovení uvedených nižšie.
2. Súťaž je vedená za účelom spopularizovania a propagácie značky Organizátora.
§3 Čas trvania súťaže
Súťaž trvá od dňa 20.01.2020 r. od 00:01 do dňa 02.02.2020 r, do 23:59 (vrátane) (ďalej ako „Doba trvania súťaže”)
§ 4 Podmienky účasti v súťaži
1. Do súťaže sa môžu zapojiť výlučne:
 Plnoleté osoby s právnou spôsobilosťou, ako aj
 neplnoleté osoby s obmedzenou právnou spôsobilosťou, ktoré dosiahli 13. rok života, ale neprekročili 18. rok života, pokiaľ konajú s plným vedomím svojich právnych zástupcov (rodičov alebo správcov),
ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v týchto Ustanoveniach, konkrétne:
a. zapojením sa do súťaže na základe podmienok určených podľa týchto Ustanovení vyjadrujú súhlas so zúčastnením sa tejto súťaže. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je oboznámenie sa s obsahom Ustanovení a ich odsúhlasením,
b. sú registrovanými členmi nákupného klubu internetovej strany www.westwing.sk (ďalej ako „Nákupný klub”) a prihlásia sa do svojho účtu prevádzkovaného v rámci tohto Nákupného klubu.
c. v čase trvania súťaže prizvú, s využitím individuálneho internetového odkazu s pozvánkou vygenerovanou v rámci účtu užívateľa v Nákupnom klube, neobmedzený počet svojich priateľov a známych (pričom sa jedná o minimálne jednu osobu), aby si vytvorili účet v Nákupnom klube, a prinajmenšom jedna pozvaná osoba si účet v Nákupnom klube založí a spraví nákup v obchode prevádzkovanom na internetovej strane tohto Nákupného klubu v dobe trvania súťaže
d. počas doby trvania súťaže odpovedia na súťažnú otázku a pošlú ju z emailovej adresy získanej pri registrovaní sa do Nákupného klubu na adresu konkurz@westwing.sk.
(ďalej taktiež oddelene ako: „Účastník” alebo hromadne: „Účastníci”).
2. Do súťaže sa môžu zapojiť:
a. pracovníci alebo spolupracovníci Organizátora
b. rodinní príslušníci pracovníkov alebo spolupracovníkov
c. iné osoby podieľajúce sa na Ustanovení podmienok a organizovaní tejto súťaže,
3. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
§ 5 Podmienky súťaže
1. Súťaž spočíva v zapojení sa Účastníka, ktorý splnil všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v § 4 odpoveďou na otázku: „Kam by ste umiestnili reproduktor SONOS a prečo?” uverejnenú na internetovej strane https://www.westwing.sk/customer/invitation/create/ a jej odoslaním počas doby trvania súťaže na email pre registrovanie sa do Nákupného klubu: konkurs@westwing.sk (ďalej ako: „Súťažná odpoveď“)
2. Odpoveď na otázku, o ktorej bolo písane v ods. 1, môže mať max. dĺžku 500 znakov s medzerami.
3. Každý Účastník môže prihlásiť len jednu Súťažnú odpoveď a poslať ju z jednej emailovej adresy slúžiacej na zaregistrovanie sa do Nákupného klubu. Súťažné odpovede môžu byť posielané výlučne v Dobe trvania súťaže.
4. Je zakázané posielať Súťažné odpovede nelegálneho charakteru alebo nedodržiavajúce Ustanovenia súťaže, konkrétne je zakázané posielať Súťažné odpovede erotického, pornografického alebo všeobecne vulgárneho charakteru, s pejoratívnym či obscénnym obsahom, porušujúce ako slovenské, tak aj medzinárodné právne a morálne normy, zahŕňajúcich alebo propagujúcich mocenské, nenávistné, diskriminačné (rasové, kultúrne, etnické, náboženské, filozofické atď.) prehlásenia narúšajúce ľudské práva alebo urážajúce česť či cítenie iných osôb (náboženské či politické), ako aj odpovede reklamného, komerčného alebo propagačného charakteru.
5. Účastník súhlasí s odberom informácií týkajúcich sa súťaže od Organizátora. Informácie spomenuté v predchádzajúcej vete nezahŕňajú konkrétne obchodné informácie a budú posielané emailom na adresu, ktorú Účastník použil počas registrovania sa do Nákupného klubu.
§ 6 Súťažná komisia
1. Organizátor zriadi 3-člennú súťažnú komisiu, ktorá ohodnotí všetky Súťažné odpovede (ďalej ako „Súťažná komisia”).
2. Súťažná komisia bude pracovať v zhode s podmienkami v nižšie uvedenom Ustanovení a to ohľadom vyhlásenia výhercu súťaže a udelenia ceny.
§ 7 Podmienky vyhlásenia výhercu súťaže
1. Výhercom súťaže sa stane Účastník, ktorého Súťažná odpoveď bude podľa vyhodnotenia Súťažnej komisie najzaujímavejšia, najoriginálnejšia, nápaditá a čo najviac vystihujúca podstatu súťaže a jej tematiku (ďalej ako „Výherca súťaže”)
2. Súťaž môže vyhrať výhradne 1 (slovom: jeden) Výherca súťaže.
3. Súťažná komisia disponuje úplnou slobodou pri rozhodovaní o najlepšej Súťažnej odpovedi, a teda môže odpovede hodnotiť na základe subjektívnych pocitov.
4. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť Súťaž bez vyhlásenia Výhercu súťaže.
§ 8 Výherná cena
1. Pre Súťaž je k dispozícii 1 (slovom: jedna) Výherná cena pre Výhercu súťaže pozostávajúca z reproduktora SONOS One v hodnote 205 EUR (slovom: dvestopäť eur) (ďalej ako „Výherná cena”)
2. Výhry patria medzi ostatné príjmy a podliehajú zdaneniu, pričom daň odvedie Organizátor súťaže. Výherca súťaže bude požiadaný o vyplnenie formulára pre odvod dane.
3. Výherná cena nepodlieha výmene ani zámene, a teda nemôže byť vymenená za peňažnú čiastku, čo však v žiadnom ohľade neobmedzuje práva Výhercu súťaže vyplývajúcich zo všeobecných právnych predpisov, konkrétne predpisov Občianskeho práva o záručnej dobe. Právo na výhernú cenu pripadajúce Výhercovi súťaže je neobchodovateľné.
§ 9 Upovedomenie Výhercu súťaže, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny
1. Zverejnenie informácie o Výhercovi súťaže sa uskutoční do 7 pracovných dní od ukončenia Doby trvania súťaže na internetovej stránke pod adresou www.westwing.sk/vysledky-sutaze , k čomu týmto dáva Výherca súťaže súhlas (ďalej ako: „Vyhlásenie výsledkov súťaže”).
2. Po vyhlásení výsledkov v súlade s ods. 1 § 9 nastane overovanie osobných údajov Výhercu súťaže a následné odovzdanie Výhernej ceny.
3. V priebehu 5 pracovných dní (slovom: piatich) od dátumu Vyhlásenia súťaže sa Organizátor skontaktuje s Výhercom súťaže prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním správy na adresu, z ktorej Výherca súťaže poslal Súťažnú odpoveď, za účelom:
a. informovania Výhercu súťaže o udelení ceny;
b. potvrdenia nevyhnutných údajov Výhercu súťaže: meno a priezvisko, korešpondenčná adresu, telefónne číslo;
c. oboznámenia Výhercu súťaže o spôsobe a zásadách odovzdania Výhernej ceny.
4. V dobe 48 hodín od prijatia správy ohľadom udelenia výhernej ceny od Organizátora je Výherca súťaže povinný poslať v spätnej správe správne kontaktné údaje (meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo). V prípade zmeny adresy bydliska, zmeny zadanej korešpondenčnej adresy alebo iných údajov nevyhnutných pre obdržanie Výhernej ceny, je Výherca súťaže povinný neodkladne informovať Organizátora o týchto zmenách.
5. V priebehu 14 dní od potvrdenia všetkých údajov Výhercom súťaže pošle Organizátor Výhernú cenu kuriérskou službou na náklady Organizátora alebo ju odovzdá osobne predstaviteľom Organizátora.
6. Výherná cena bude zaslaná výhradne na adresu zadanú Výhercom súťaže nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky.
V prípade, že Výherca súťaže nesplní podmienky uvedené v ods. 4 § 9, konkrétne v prípade chýbajúcich kontaktných údajov Výhercu súťaže pre Organizátora v dobe 7 dní od informovania o výhre, sa Organizátor 3-krát pokúsi skontaktovať s Výhercom súťaže prostredníctvom elektronickej pošty poslaním Výhercovi súťaže správy na email zadaný vo formulári z registrovania sa do Nákupného klubu. Pokiaľ sa Organizátorovi ani po vyššie uvedených pokusoch o skontaktovanie nepodarí nadviazať kontakt s Výhercom súťaže do 2 dní od odoslania poslednej emailovej správy alebo Výherca súťaže nepošle Organizátorovi všetky nevyhnutné osobné údaje pre odovzdanie Výhernej ceny, Organizátor má právo udeliť cenu ďalšiemu Účastníkovi súťaže, ktorého Súťažná odpoveď bola ocenená Súťažnou komisiou ako najzaujímavejšia zo zvyšných prihlásených Súťažných odpovedí.
§ 10 Autorské práva
1. Do Súťaže môžu byť zaslané len také Súťažné odpovede, ktorých použitie Organizátorom v súlade s Ustanoveniami a povoleniami udelenými na základe Ustanovení, je v súlade so záväznými predpismi a nenarúša práva tretích osôb, menovite autorské práva a osobné práva.
2. Účastník súhlasom s Ustanoveniami prehlasuje, že mu patria autorské práva ku každému dielu, s vyrozumením s Ústavou Slovenskej republiky z dňa 1. septembra 1992 o autorskom práve a rodinnom práve, obsiahnutom v Súťažnej odpovedi v rozsahu nevyhnutnom pre dodržanie zásad Ustanovení Účastníkom, a teda pri udelení licencie.
§ 11 Osobné údaje
1. Osobné údaje Účastníka podliehajú predpisom Ústavy z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov pre potreby organizovania súťaže, konkrétne pre vyhlásenie Výhercu súťaže a odovzdania Výhernej ceny, ako aj za účelom sprostredkovania reklamačného postupu, ktorý je uvedený v § 12 týchto Ustanovení.
2. Administrátorom osobných údajov je Westwing s.r.o. so sídlom vo Varšave na ul. Twarda 18 (00-105 Varšava), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu hlavného mesta Varšava XII, Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra s číslom KRS: 0000397077, NIP: 525-251-77-22, REGON: 145830870, základný kapitál: 1 000 000,00 zł.
3. Účasť v súťaži ako aj súhlas so spracovaním osobných údajov Účastníka (alebo jeho zákonného zástupcu) sú dobrovoľné. Osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané v súvislosti so Súťažou, má kedykoľvek právo prístupu ku svojim osobným údajom aj k ich oprave, aktualizácii, doplneniu a vymazaniu podľa podmienok uvedených v Ústave o ochrane osobných práv.
§ 12 Reklamácie
1. Všetky reklamácie týkajúce sa spôsobu priebehu Súťaže si môžu Účastníci vyžiadať písomne na adrese Organizátora, ktorá je uvedená nižšie v ods. 4 tohto paragrafu (ďalej ako: „Reklamácie”).
2. Prosíme v obsahu Reklamácie o uvedenie mena, priezviska, emailovej adresy, presnej adresy bydliska Účastníka, ako aj o opísanie príčiny, ktorá viedla k nahláseniu Reklamácie.
3. Prípadné reklamácie sú prijímané počas Doby trvania súťaže ako aj 5 dní po Vyhlásení výsledkov súťaže.
4. Reklamácie musia byť poslané poštou na adresu: ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko alebo na emailovú adresu: pomoc@westwing.sk s predmetom – Súťaž „Pozvite priateľov a vyhrajte reproduktor SONOS One!“.
5. Reklamácie budú Organizátorom spracované v priebehu 10 dní od ich obdržania Organizátorom. Pri ich hodnotení sa bude Organizátor pridržiavať zásad nižšie uvedených Ustanovení.
6. O rozhodnutí Organizátora vo veci reklamácie bude Účastník upovedomený písomne prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty v závislosti od toho, akým spôsobom bola Reklamácia Organizátorovi doručená.
7. Vyššie uvedené reklamačné zásady a procedúra prijatá Organizátorom nijakým spôsobom nenarúša oprávnenia pridelené Účastníkovi vyplývajúcimi zo všeobecného práva, a teda aj možnosť vyšetrovania reklamácie súdnou cestou.
§ 13 Záverečné Ustanovenia
1. Obsah Ustanovení bude dostupný na internetovej strane www.westwing.sk ako aj pre náhľad v kancelárii Organizátora.
2. V prípadoch neuvedených v týchto Ustanoveniach sa bude postupovať podľa všeobecného slovenského práva.
3. Organizátor si vyhradzuje právo pre zmenu Ustanovení v prípade vážnych príčin, za ktoré sa považujú:
a. zmeny predpisov práva regulujúceho zásady a organizovanie Súťaže uvedené v Ustanoveniach vplývajúcich na vzájomné práva a povinnosti Organizátora a Účastníka / Výhercu súťaže;
b. nevyhnutnosť prispôsobiť činnosť Organizátora objednávkam, rozhodnutiam a pokynom vyplývajúcich z:
- rozhodnutia príslušných aktivít Organizátora alebo orgánu verejnej moci
- súdneho príkazu vzťahujúceho sa na činnosť Organizátora vplývajúceho na vzájomné práva a povinnosti Organizátora a Účastníka / Výhercu súťaže uvedené v Ustanoveniach;
c. zmena spôsobu organizovania Súťaže zapríčinená výhradne technickými alebo technologickými aspektami.
4. V prípade vykonania zmeny v Ustanoveniach Organizátor sprístupní celý text Ustanovení cez publikáciu na internetovej strane www.westwing.sk a pomocou emailovej správy poslanej s dostatočným predstihom na emailovú adresu Účastníka.
5. Zmeny Ustanovení sú v platnosti od momentu uverejnenia na internetovej strane Organizátora a to aj pre Účastníkov, ktorí ich predtým neakceptovali. Účastníci, ktorí Ustanovenia predtým akceptovali, majú právo na odstúpenie z účasti v Súťaži v termíne do 14 dní odo dňa upovedomenia o týchto zmenách.
6. Prípady, ktoré Ustanovenia nezastrešujú, sa riešia na základe predpisov všeobecného práva alebo iných všeobecných predpisov.
  Príloha č.1 k Ustanoveniam súťaže „Pozvite priateľov a vyhrajte reproduktor SONOS One!”
PREHLÁSENIA VÝHERCU SÚŤAŽE
Ja, nižšie podpísaný/á _______________________ potvrdzujem prenesenie vlastníckych autorských práv na spoločnosť Westwing s.r.o. so sídlom vo Varšave (ďalej ako: „Westwing”) v súlade so zásadami uvedenými v obsahu nižšie. Práva sa týkajú Súťažnej odpovede na otázku „Kam by ste umiestnili reproduktor SONOS a prečo?” (ďalej ako: „Dielo”) prihlásenej mnou do súťaže organizovanej spoločnosťou Westwing pod názvom „Pozvite priateľov a vyhrajte reproduktor SONOS One!” (ďalej ako: Súťaž).
Zároveň prehlasujem, že:
1. som si prečítal/a a súhlasím s Ustanoveniami Súťaže „Pozvite priateľov a vyhrajte reproduktor SONOS One! ”, ktoré sú súčasťou tohto prehlásenia
2. mi náleží výlučné autorské právo neobmedzené právami tretích osôb (osobné a vlastnícke) k Dielu;
3. Dielo som vytvoril/a samostatne v rámci mojej individuálnej kreativity a intelektu.
Týmto potvrdzujem prenesenie vlastníckych autorských práv na Westwing ako organizátora/odovzdávateľa Výhernej ceny v momente odovzdania výhry do mojich rúk. Vlastnícke autorské práva k Dielu sa týkajú všetkých oblastí využitia a naberajú platnosť od momentu podpísania tohto prehlásenia. Dodatočne sa zaväzujem nevyužívať mne náležité osobné autorské práva vyplývajúce z tohto Diela, a teda sa zaväzujem zdržať kontrolovania Diela a dovoľujem Westwing a iným zúčastneným stranám s vedomím Westwing robiť úpravy, adaptovanie, zmeny, preklad a prispôsobenie Diela. Na základe prenesenia vlastníckych autorských práv k Dielu mi Westwing udelil Výhru vo forme reproduktora SONOS One v hodnote 205 EUR, ktorá úplne vynahradzuje odstúpenie od mojich autorských práv k tomuto Dielu ako aj od nároku na uplatnenie osobných vlastníckych práv k tomuto Dielu. Toto prehlásenie môže byť odvolané alebo zmenené len so súhlasom Westwing. Varšava, dňa __________ _________________________ Meno a priezvisko Prijímam vyššie uvedené prehlásenie v mene Westwing s.r.o. so sídlom vo Varšave: Varšava, dňa __________ _________________________ Meno a priezvisko "