OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ webovej lokality Westwing.sk sa zaväzuje uchovávať a spracovávať osobné údaje za týchto podmienok:


1. Westwing.sk chráni osobné údaje užívateľov pred, počas a po nákupe na internete a jeho hlavnou úlohou je ochrana osobných údajov počas všetkých internetových aktivít. Westwing vyhlasuje, že bude vždy s náležitou starostlivosťou a zodpovednosťou uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi normami. Týka sa to najmä spolupráce s partnermi a tretími osobami.


2. Westwing.sk uchováva, eviduje a spracováva osobné údaje v súlade s platnými predpismi. Používa ich, ak je to nevyhnutne nutné pre účely spojené so zmluvou medzi Westwing.sk a užívateľom a tiež pre prípravu ponúk.


3. Anonymné údaje užívateľov môžu byť využívané pre vnútropodnikový prieskum trhu a pre vylepšenie našej obchodnej ponuky. Za osobné údaje sa považujú všetky údaje, ktoré nám užívateľ našej webovej lokality Westwing.sk poskytne, a vďaka ktorým je ho možné jednoznačne identifikovať (priezvisko, adresa, telefónne číslo na pevnú linku alebo na mobilný telefón). Osobné údaje sú zasielané cez internet v zašifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. Pomocou technických a organizačných prostriedkov chránime naše internetové stránky pred haváriou systému alebo pozmenením či stratou dát, a taktiež pred ich šírením neoprávnenými osobami.


4. Na stránke Westwing.sk sú spracovávané a ukladané údaje pomocou technológie Google Analytics (www.google.com) pre optimalizačné účely. Dáta získavame vďaka názvu profilu užívateľa. Pre tento účel je možné nakonfigurovať použitie cookies. Takto získané údaje môže spoločnosť Westwing Home & Living Poland sp. z o.o. využiť na účely prezentácie vylepšenej obchodnej ponuky s dôrazom pre individuálne potreby a zameranie užívateľov. Takto získané údaje však nikdy nebudú poskytované tretím osobám. Užívatelia lokality Westwing.sk si v nastavení prehliadača môžu nastaviť blokovanie cookies tak, ako je to opísané v bode 5. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že odmietanie blokovanie cookies spôsobí, že užívateľ nebude môcť využívať všetky funkcionality lokality Westwing.sk.


5. Westwing.sk používa súbory cookies (malé dátové pakety s konfiguračnými údajmi, ktoré napríklad poskytujú informácie o používanom rozlíšení alebo IP adrese) pre účely vylepšenia ponuky produktov. Užívateľ môže vo svojom prehliadači odmietnuť cookies (bližšie informácie je možné nájsť v ponuke „Nástroje“ – „Možnosti internetu“ v nástrojovej lište ľubovoľného prehliadača). Upozornenie: užívateľ musí povoliť súbory cookies, pre uskutočnenie objednávky výrobkov na Westwing.sk.


6. Počas registrácie budú na zariadení užívateľa trvalo povolené súbory cookies (viď: §2 – POLITIKA COOKIES). Vďaka týmto súborom sa užívateľ nemusí opätovne prihlasovať zakaždým, keď navštívi našu stránku. Túto funkciu môže zrušiť, pokiaľ si v nastaveniach prehliadača vypne funkciu preberania súborov cookies.


7. Užívateľ vyjadruje súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov tretím osobám, ak je to nevyhnutne nutné a potrebné pre účely realizácie zmluvných podmienok medzi Westwing.sk a užívateľom, alebo tiež v prípade, keď je to nevyhnutné pre individuálnu prípravu a vylepšenie obchodnej ponuky.


8. Ak s tým užívateľ vyjadrí súhlas, Westwing použije e-mail, ktorý užívateľ uviedol počas vytvorenia užívateľského konta pre zasielanie informácií o aktuálnych dostupných produktoch. Westwing môže prispôsobiť obsah newslettera tak, že bude klásť dôraz na produkty, ktoré môžu byť pre užívateľa obzvlášť zaujímavé. Za účelom personalizácie newslettera, Westwing prehľadáva históriu nákupov užívateľa, pričom analyzuje, aké produkty si užívateľ kúpil v minulosti, čo prehliadal na stránke, alebo čo pridal do košíka.
Užívateľ môže zmeniť nastavenia newslettera podľa toho či chce dostávať newsletter denne, týždenne alebo tri razy do týždňa. Odber ľubovoľného newslettera alebo všetkých newsletterov je možné anulovať v nastaveniach svojho konta alebo prostredníctvom kontaktného formulára.


9. Užívateľ môže kedykoľvek odmietnuť aby:
a) Lokalita Westwing.sk ďalej spracovávala jeho osobné údaje pre marketingové účely, a to bez udania akéhokoľvek dôvodu. Je možné tak urobiť zaslaním e-mailovej správy na elektronickú adresu unsubscribe@westwing.sk alebo na adresu: pomoc@westwing.sk
b) mu bol zasielaný newsletter bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu. Je možné tak urobiť zaslaním e-mailovej správy na elektronickú adresu: unsubscribe@westwing.sk, kliknutím na príslušný odkaz na konci newslettera alebo pomocou odkazu „Moje nastavenie newslettera” na lokalite www.westwing.sk.


10. Každý člen Westwing má právo na informácie o tom, aké údaje o ňom lokalita Westwing zhromažďuje a patrí mu právo na vykonávanie zmien v týchto údajoch. Taktiež môže nechať svoje osobné údaje zablokovať alebo požiadať o ich odstránenie. V takomto prípade, alebo ak sa vyskytnú akékoľvek otázky, priania alebo návrhy, je možné kontaktovať prevádzkovateľa na elektronickej adrese: osobneudaje@westwing.sk. Užívateľ však musí mať na pamäti, že ak dôjde k odstráneniu jeho osobných údajov, tak spoločnosť Westwing nie je schopná ďalej plniť zmluvné podmienky voči takémuto užívateľovi.


11. Ako člen Westwing môže každý užívateľ pozývať iné osoby k vstupu do klubu Westwing. Musia to byť skutočné osoby, ktoré užívateľ osobne pozná. Spoločnosť Westwing zasiela takto odporučeným osobám len jednu pozvánku a nevyužíva takto získané osobné údaje k žiadnym iným účelom.


12. Za účelom realizácie objednávky, Westwing sprístupňuje osobné údaje užívateľov firmám, poskytujúcim logistické služby. Firmy tieto údaje spracovávajú v mene spoločnosti Westwing za účelom plnenia zmluvy, pričom však náležitým spôsobom dbajú o ich bezpečnosť.
Westwing taktiež využíva služby iných firiem, poskytujúcich špeciálne služby (hlavne v prípade zaslania e-mailovej správy), ktoré v mene Westwing spracovávajú osobné údaje užívateľov v zhode s pokynmi Westwing (zverenie osobných údajov na spracovávanie, článok 31 zákona o ochrane osobných údajov.


13. Westwing.sk využíva sociálne pluginy (angl. Social Plugins) sociálnej sieti Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Odkazy sú označené logom portálu, jeho ikonou alebo nápisom "Facebook Social Plugin". V prípade, že užívateľ otvorí internetovú lokalitu s takýmto odkazom na sociálnu sieť, prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Facebook. Obsah pluginu je portálom Facebook.com priamo nasmerovaný do prehliadača a vďaka nemu spojený s internetovou lokalitou. Spoločnosť Westwing Home & Living Poland sp. z o.o. nemôže v žiadnom prípade ovplyvniť veľkosť dát, ktoré si Facebook sťahuje pomocou takéhoto pluginu. Spoločnosť Westwing len eviduje, že užívateľ prešiel na inú internetovú lokalitu pomocou tohto odkazu. Ak je navyše užívateľ vlastníkom profilu na Facebooku, spoločnosť Westwing môže priradiť jeho návštevy k profilu na Facebooku. Ak si užívateľ služby Facebook neželá, aby táto sociálna sieť jeho osobné údaje spájala so spoločnosťou Westwing, musí sa pred návštevou facebookových stránok odhlásiť z lokality Westwing.sk. Informácie o tom, aké osobné údaje si vyžaduje server Facebook, k akému účelu ich spracováva a ako ich následne používa, vrátane toho, ako si je možné nastaviť ochranu osobných údajov, nájdu Užívatelia v príslušnej dokumenácií, ktorá sa týka ochrany osobných údajov užívateľov na stránkach www.facebook.com.


14. Ak užívateľ je majiteľom konta Facebook, môže sa prihlásiť k lokalite Westwing prostredníctvom svojho používateľského mena a hesla z Facebooku. Za tým účelom použijeme informácie z facebookového profilu užívateľa. Pre správne fungovanie tejto funkcie prehľadávač užívateľa stiahne z Facebooku skript počas prvej návštevy užívateľa na lokalite Westwing. Ak užívateľ na stránke Westwing využije možnosť „Prihláste sa cez Facebook“, nám Facebook sprístupní niektoré informácie o užívateľovi. Je nevyhnutné potvrdenie prostredníctvom Facebooku, pretože informácie o profile (meno a priezvisko, profilová fotografia, vek, pohlavie, jazyk, národnosť a iné verejné informácie), zoznam priateľov, ako aj e-mailová adresa užívateľa, zostanú prostredníctvom Facebooku sprístupnené firme Westwing. Možnosť nastavenia funkcie „Prihláste sa cez Facebook“ je ohraničená, a preto Westwing nemôže obmedziť rozsah údajov sprístupnených mu cez Facebook. Westwing ukladá len tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre registráciu na doméne Westwing (e-mailová adresa, titul, meno a priezvisko užívateľa – viď. 3).


15. Westwing využíva reklamný systém Google AdWords. Ide o služby sprostredkované prostredníctvom Google Inc. so sídlom v USA („Google“), a taktiež možnosti sledovania konverzií, ktoré tento systém poskytuje. Ak užívateľ navštívi lokalitu Westwing prostredníctvom reklamy Google, Google AdWords v prehliadači uloží súbor cookies, ktorý potom Westwingu umožní prehľad štatistík o aktivite užívateľa na jeho lokalite (napr. počet registrácií a/alebo počet nákupov počas prvej návštevy na doméne Westwing, a to vďaka využitiu konkrétneho AdWord). Viacej informácií na tému zaznamenávania zmien, a taktiež možnosti znemožnenia súborom cookies získať údaje, sa nachádza na adrese: http://services.google.com/sitestats/pl.html


16. Westwing využíva služby DoubleClick Campaign Manager prostredníctvom Google Inc., so sídlom v USA. Vďaka tejto službe môže Westwing nájsť užívateľov, ktorí už raz navštívili lokalitu Westwing a odporučiť produkty formou reklamných bannerov na lokalitách našich partnerov. Reklamy sú zobrazené na partnerských lokalitách prostredníctvom súborov cookies a analýzy užívateľskej aktivity. Analýza sa vykonáva za pomocou pseudonymov – žiadny profil užívateľa nie je spojený s jeho menom a priezviskom. Užívateľ môže kedykoľvek vyjadriť nesúhlas na používanie osobných údajov prostredníctvom Google Inc. - http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl


17. Westwing využíva taktiež nástroj Facebook Custom Audiences Tool, ktorý ponúka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“), čo umožňuje umiestňovanie reklamných bannerov v mene firmy Westwing na lokalite Facebook. V rámci tohto procesu je e-mail užívateľa poslaný doméne Facebook v zašifrovanej podobe. Ak užívateľ Westwing je taktiež aj užívateľom Facebooku, Facebook získa túto informáciu.
Prostredníctvom Facebook používame aj nástroj „Lookalike Audiences“, ktorý umožňuje umiestnenie reklamných bannerov na profiloch, ktoré sú podobné ako profily užívateľov Westwing.
Detaily týkajúce sa spracovávania údajov prostredníctvom Facebook je možné nájsť v „Podmienkach využívania skupín neštandardných odberateľov“ a sú sprístupnené na: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php.


18. Westwing si vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti upraviť alebo pozmeniť zásady pre ochranu osobných údajov. O všetkých zmenách budú členovia nákupného klubu informovaní s predstihom, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.


19. Všetky otázky alebo nejasnosti, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, Všeobecných obchodných podmienok alebo všeobecných podmienok pre používanie lokality Westwing.sk zasielajte, prosím, na elektronickú adresu: pomoc@Westwing.sk.


Varšava (Poľsko), 21.12.2016

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES


1. Lokalita automaticky neeviduje žiadne informácie okrem údajov obsiahnutých v súboroch cookies.


2. Súbory cookies sú informačné údaje, hlavne textové súbory, ktoré sú uchovávané v koncovom zariadení užívateľa lokality a sú určené k používaniu internetových stránok na danej lokalite. Súbory cookies spravidla obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú (identifikácia webu), časový údaj podľa koncového zariadenia a unikátny číselný kód.


3. Subjekt, ktorý zaznamenáva súbory cookies na koncovom zariadení užívateľa, a ktorý k nim má následne aj prístup, je prevádzkovateľ webovej lokality Westwing.sk so sídlom: ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko.


4. Súbory cookies sú používané pre: a) prispôsobenie obsahu internetových stránok lokality preferenciám a záujmom užívateľa a pre optimalizáciu používania internetových stránok; tieto súbory pomáhajú hlavne rozoznávať koncové zariadenie užívateľa lokality a následne vhodne prispôsobiť vzhľad internetovej stránky s ohľadom na užívateľove preferencie a potreby; b) tvorbu štatistiky, ktorá pomáha pochopiť, ako užívatelia lokality používajú jeho internetové stránky a tieto údaje je následne možné použiť pre vylepšenie štruktúry a obsahu týchto stránok; c) úspešné pripojenie užívateľa lokality (po prihlásení) tak, aby sa užívateľ pri zmene podstránky v rámci lokality nemusel opätovne prihlásiť a uvádzať login a heslo.


5. V rámci lokality sa používajú dva základné druhy súborov cookies: „relačné“ alebo aj „dočasné” (session cookies) a „dlhodobé” (persistent cookies). „Dočasné” súbory cookies sú súbory, ktoré sú zapisované na koncovom zariadení užívateľa až do doby jeho odhlásenia, opustenia sledovanej internetovej stránky, alebo vypnutia internetového prehliadača. „Dlhodobé” súbory cookies sú zapisované v koncovom zariadení užívateľa spravidla dlhodobo – časový interval je obsiahnutý v samotnom súbore cookies alebo sú odstraňované na pokyn užívateľa.


6. V rámci lokality sú používané nasledujúce súbory cookies:
a) „nevyhnutne potrebné” súbory cookies, ktoré umožňujú používanie služby v rámci lokality, napr. overovacie súbory cookies, ktoré sú používané pre zistenie pravej identity užívateľa v rámci služieb poskytovaných na danej lokalite;
b) súbory cookies, ktoré slúžia k zaisteniu bezpečnosti, napr. sú využívané k zisťovaniu prípadných podvodných pokusov o prístup na lokalitu;
c) „zberné“ súbory cookies, ktoré umožňujú zber údajov o spôsobe používania internetových stránok v rámci lokality;
d) „funkčné” súbory cookies, ktoré si „pamätajú” aké nastavenie a aké užívateľské rozhranie užívateľ používa, napr. v rozsahu výberu jazykového prostredia alebo regiónu, z ktorého pochádza, veľkosti a druhu písma, vzhľadu internetovej stránky atď.;
e) „reklamné“ súbory cookies, ktoré umožňujú zaslať užívateľovi presne cielenú reklamu s ohľadom na jeho záujmy a preferencie.


7. V mnohých prípadoch software, ktorý nám umožňuje prezerať si internetové stránky (internetový prehliadač) implicitne dovoľuje uchovávať súbory cookies na počítači užívateľa. Užívatelia lokality si môžu kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookies. Tieto nastavenia si môžu zmeniť tak, že úplne odmietnu súbory cookies vo svojom internetovom prehliadači alebo si nastavia takú voľbu, že koncové zariadenie bude pri každom použití žiadať povolenie súborov cookies. Presné informácie o spôsobe nastavenia a druhu volieb, si každý užívateľ môže nájsť v menu svojho internetového prehliadača.


8. Prevádzkovateľ lokality informuje, že prípadné obmedzenia v používaní súborov cookies môžu obmedziť funkcionalitu webových stránok a služieb na internetových stránkach lokality.


9. Obsah Pravidiel pre používanie súborov cookies bol čerpaný z webu.