Trendy červená digitálna váha

Obsah

 • Možnosti digitálnej váhy
 • Digitálna váha ako dizajnový highlight
 • Vlastnosti digitálnej váhy

Kto sa horlivo nezaujíma o hmotnosť? Preto je vyvinutých čoraz viac váh, ktoré sú na miligram presné a ukážu vám vašu váhu – predovšetkým sú to digitálne váhy. S nimi nie je možné len presné meranie, ale ponúkajú aj mnoho dodatočných funkcií, ktoré uľahčia život. Pretože presné meranie neurčuje len to, že ide o ideálnu osobnú váhu, ale aj to, že je perfektná pre iné akcie ako je varenie a pečenie.

Táto pekná digitálna váha je malý vševed v kúpeľni ale aj v celej domácnosti – super pre každý domov! Našim prianím vo Westwing je, aby vaše štyri steny vyzerali perfektne a boli rovnako zariadené. Naši experti v oblasti Home & Living vždy hľadajú najlepšie produkty a ich špecifiká a predstavujú ich vám – nechajte sa inšpirovať a informovať od Westwing!

Moderná digitálna váha do kuchyne

Možnosti digitálnej váhy

Digitálna váha ponúka oproti mechanickej váhe špecifické výhody, ako dlhšiu životnosť a samozrejme udáva presnejšiu hmotnosť. Pritom môže mať digitálna váha rôzne vyhotovenia, ktoré majú rôzne funkcie a úžitok:
 • Osobná váha: to je forma váhy, na ktorú človek obyčajne myslí. Práve v posledných rokoch sa vytvorili špeciálne váhy do kúpeľne, ktorým nevadí vlhkosť. Tak sa môže každý odvážiť vo vlastnej kúpeľni.
 • Listová váha: Priznávame, že s príchodom elektronickej pošty potrebujeme túto váhu oveľa zriedkavejšie než v minulosti. Ale práve v kanceláriách ešte tieto váhy oddane slúžia – a dbajú na to, aby ste dostali správne poštovné na každý list.
 • Vrecková váha: S týmto typom váhy môžete odvážiť všetko pod 1g, často dokonca na 0,1g presne. Táto forma jemnej váhy sa používa v laboratóriách.
 • Váha telesného tuku: Táto digitálna váha je profíkom medzi váhami! Tu sa vám na displeji nezobrazí len vaša váha, ale sú tu aj funkcie ako uloženie veku, zmena dát vážiaceho sa, meranie tekutín a tuku v tele.

Digitálna váha ako dizajnový highlight

Digitálna váha vyzerá v kúpeľni jednoducho strhujúco. Ako malý laptop, na ktorý sa môžete postaviť. Takáto váha by určite nemala byť schovaná – zasaďte ju do dizajnu vašej kúpeľne.

Vlastnosti digitálnej váhy

Váhy nájdeme v každej domácnosti a o to dôležitejšie je rozhodnúť sa pre kvalitnú váhu, aby perfektne naplnila svoj úžitok. Je jedno, či máte mechanickú alebo digitálnu váhu, obe by mali spĺňať nasledujúce vlastnosti pre vašu úplnú spokojnosť.
 • Odčítanie: ľahké a bezchybné odčítanie je pri váhach dôležité, napr. na váženie soli. Digitálna váha má pri odčítateľnosti mnoho výhod, pretože z mechanickej váhy sa dá jednoducho nesprávne odčítať nameraná hmotnosť.
 • Presnosť: Aby digitálna váha a mechanická váha naplnili ich účel, musia byť hmotnostné údaje čo najpresnejšie. Jemná váha je špecializovaná na precíznosť práve v tomto bode.
 • Meracia oblasť: Meracia oblasť váhy je definovaná začiatočným bodom a konečným bodom, ktoré určujú najnižšiu a najvyššiu možnú meranú váhu. V tejto oblasti meracie hranice nebudú prekročené.
 • Linearita: Linearita digitálnej váhy dáva najväčšiu odchýlku od ukázanej hmotnosti od reálnej hodnoty, ktorá sa nachádza v meracej oblasti.
 • Automatická oprava na nulu: Pod týmto pojmom sa rozumie samostatné nastavenie na nulu digitálnej váhy, ak sa tento bod zmení.
 • Reprodukovateľnosť: Známa aj ako štandardná odchýlka dodáva informácie o rozsahu zhody pri opakovaných meraniach v rovnakých podmienkach.
Pri kúpe mechanickej alebo digitálnej váhy by ste mali dbať na vlastnosti váhy, aby ste si domov doniesli kvalitu.