VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu údajov berieme vážne. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov patrí medzi naše priority. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži na poskytnutie prehľadu o tom, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané.

I. Zodpovedná strana

Internetový portál www.westwing.sk a v ňom zahrnutú integrovanú nákupnú komunitu (ďalej len „webová stránka“) prevádzkuje spoločnosť
- Westwing GmbH, Moosacher Str. 88, 80809 Mníchov, Nemecko (ďalej len „Westwing“, „my“ alebo „nás“)
- Westwing Poland Sp. z o.o, Ul Twarda 18, 00-105 Varšava, pomoc@westwing.sk

Spoločnosť Westwing je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Westwing a Westwing Group SE, Moosacher Straße 88, 80809 Mníchov, Nemecko sú z časti vzájomne zodpovedné. Po uzavretí dohody sa určilo, ktorá z nich je zodpovedná za ktoré povinnosti ochrany údajov. Spoločnosť Westwing vám na požiadanie poskytne podstatný obsah tejto dohody.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov. To je možné dosiahnuť pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel .: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

II Žiadne zverejnenie vašich osobných údajov

Spoločnosť Westwing je zodpovedná za Vaše osobné údaje počas celej doby. Vaše údaje budú poskytnuté výhradne pre potreby našich služieb a len na základe zákonného povolenia:
• ak ste súhlasili s prenosom Vašich údajov v súlade s čl. 6 ods. GDPR,
• ak je to potrebné na splnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR (zahŕňa to napríklad prenosy údajov poskytovateľom platobných a logistických služieb, prepravcom a dodávateľom, ak dodávajú tovar priamo vám) alebo
• ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c GDPR alebo
• na základe nášho oprávneného záujmu alebo oprávneného záujmu tretej strany v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR (zahŕňa to napríklad prenos údajov v súvislosti s postúpením pohľadávok alebo úverovým agentúram na účely kontroly úverovej bonity).

III. Všeobecné informácie

1. Osobné údaje

Osobné údaje sú osobné údaje o vás. Spracúvame najmä tieto osobné údaje (spolu: „údaje“):
• Vaše meno, Vaša adresa, Vaša e-mailová adresa, Vaše pohlavie, Vaše telefónne číslo, Vaše zašifrované heslo k užívateľskému účtu, a prípadne Váš dátum narodenia,
• údaje o Vašej objednávke, tovar, ktorý ste kúpili, použité služby, informácie o platbe, Vaše preferencie z hľadiska typov výrobkov,
• Vaše údaje, ktoré vzniknú pri používaní našej online ponuky,
• údaje, ktoré dostávame od našich poskytovateľov služieb v určitých prípadoch (napr. od úverových agentúr alebo poskytovateľov platobných služieb)
• informácie týkajúce sa prvých interakcií na našej webovej stránke (napr. dátum prvej registrácie)
• údaje o Vašom správaní v súvislosti so surfovaním na našich webových stránkach (napr. kliknutie na konkrétny výrobok)
• údaje o Vašom správaní v súvislosti s akciami v našom bulletine (napr. kliknutie na odkaz v bulletine)
• prihlasovacie údaje (dátum a čas, kedy ste sa prihlásili na našu webovú stránku)

2. Účely spracovania

Vaše údaje spracúvame, iba ak ste s tým súhlasili (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR), máme oprávnený záujem o spracovanie (čl. 6 ods. 1 písm. Splnenie zmluvy s vami podľa čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR alebo je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm.)
Konkrétne to znamená, že osobné údaje spracúvame v nasledujúcich prípadoch:
• keď navštívite našu webovú stránku (odsek IV),
• ak si u nás založíte užívateľský účet (odsek V),
• keď u nás spravíte objednávku (odsek VI),
• keď nás kontaktujete (odsek VII),
• na reklamné účely (odsek VIII),
• ak používame súbory cookies (odsek IX)
Ak chceme vaše údaje aj zhromažďovať a spracúvať, budeme Vás informovať, vrátane predloženia právneho základu, ešte pred ich zhromaždením a spracovaním, a v prípade potreby Vás požiadame o Váš súhlas.
V žiadnom prípade nespracúvame špeciálne kategórie osobných údajov (napríklad zdravotné údaje).

3. Skladovacie obdobie a vymazanie

Vaše údaje ukladáme iba tak dlho, ako je potrebné pre účely spracovania, alebo ako to vyžaduje zákon (napr. obchodný a daňový zákon), alebo pokiaľ nás neinformujete o tom, že chcete Váš užívateľský účet zrušiť.

IV. Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku, poskytovateľ našej webovej stránky zhromažďuje a ukladá nasledujúce informácie do tzv. serverových protokolových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela:
• IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb,
• webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, a webové stránky, ktoré od nás navštívite
• informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme
• ak je to potrebné - e-mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie sa na naše webové stránky
• identifikačné čísla, ktoré ukladáme do Vášho zariadenia. Pomocou tohto identifikačného čísla môžeme Vaše zariadenie na webe rozpoznať. Z technického hľadiska sú tieto identifikačné čísla uložené v tzv. súboroch cookies alebo eTags.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre technický prenos webovej stránky a bezpečnú prevádzku servera. Pri návšteve našej webovej stránky Vám pridelíme individuálne identifikačné číslo zákazníka, ktoré kombinujeme s Vašou e-mailovou adresou iba z forenzných dôvodov, ak sa na webovej stránke vyskytne chyba. Súbory denníka servera sa uložia na 365 dní a potom sa automaticky odstránia.
Spracovanie sa uskutočňuje v súlade s § 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok.

V. Spracovanie údajov pri zriaďovaní užívateľského účtu

Na nastavenie osobného užívateľského účtu potrebujeme e-mailovú adresu a heslo podľa Vášho výberu. E-mailová adresa slúži ako prístupový kód k užívateľskému účtu. Po úspešnej registrácii dostanete automaticky potvrdenie e-mailom. Vaše osobné údaje môžete uložiť aj do svojho užívateľského účtu a pohodlne nakupovať na našej webovej stránke. Informácie môžu byť kedykoľvek aktualizované v osobnej oblasti užívateľského účtu („Môj účet“). Tieto údaje používame okrem iného na spracovanie objednávok, ponúkanie platobných možností a na spracovanie platieb a prípadných náhrad.
Radi by sme Vám spríjemnili Vašu návštevu našej webovej stránky pomocou funkcie „Zostať prihlásený“. Táto funkcia vám umožňuje využívať naše služby bez toho, aby ste sa museli opakovane prihlasovať. Technicky to znamená, že do Vášho zariadenia sa ukladajú súbory cookies, čo znamená, že sa nemusíte znova prihlasovať pri ďalších návštevách našej webovej stránky. Táto funkcia nie je k dispozícii, ak ste deaktivovali súbory cookies pri ich nastavení, alebo ak ste súbory cookies odstránili z nastavení prehľadávača po odhlásení z našej webovej stránky. Odporúčame tiež, aby ste nepoužívali funkciu „Zostať prihlásený“, ak počítač používa niekoľko používateľov. Právnym základom pre súvisiace spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR (plnenie zmluvy).

VI. Spracovanie údajov pri vybavovaní Vašej objednávky

Ak si u nás niečo objednáte, spracovanie Vašich údajov slúži na uzatvorenie a vykonanie zmluvy a na vybavanie Vašej objednávky vrátane platby a doručenia. Vaše osobné údaje spracované v súvislosti s objednávkami vymažeme najneskôr po uplynutí zákonných požiadaviek na uchovávanie.

1. Výber spôsobu platby

Po výbere spôsobu platby budete požiadaní o údaje potrebné na použitie príslušného poskytovateľa platobných služieb. Tieto platobné informácie sa posielajú priamo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb a my ich neukladáme. Údaje, ktoré ste uviedli, uložíme na fakturačnú a (prípadne inú) doručovaciu adresu do vášho používateľského účtu, aby ste ich nemuseli pri ďalšom nakupovaní zadávať znova. Tieto údaje môžete kedykoľvek v budúcnosti zmeniť. Ak nesúhlasíte s platobnými metódami, ktoré vám ponúkame, môžete nás o tom písomne informovať listom alebo e-mailom na adresu pomoc@westwing.sk. Potom rozhodnutie znova posúdime, pričom vezmeme do úvahy Váš názor.

2. Platba kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou od nášho poskytovateľa platieb dostávame tzv. platobný identifikátor a posledné štyri číslice Vášho čísla kreditnej karty. To nám pomáha overiť a priradiť Vašu objednávku, a tým aj chrániť Vašu bezpečnosť. Osobné údaje potrebné na vykonanie platby sa zbierajú priamo od poskytovateľa platobných služieb. Právnym základom pre spracúvanie uvedených údajov je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR (splnenie zmluvy na vykonanie a spracovanie zmlúv) alebo článok 6 ods. 1 písm.

3. PayPal

Ak zvolíte spôsob platby „PayPal (Braintree)“, Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, suma, ktorá sa má zaplatiť, a IP adresa) sa odošlú na Paypal (Europe) S.à. rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, aby ste nám mohli autorizovať platbu voči službe PayPal. Na tento účel potrebujete účet PayPal. Pomocou tohto spôsobu platby môžete platiť jedným kliknutím bez toho, aby ste sa museli znova prihlasovať do služby PayPal so všetkými údajmi pre každý nákup. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full https://www.braintreepayments.com/sk?locale=sk. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR. PayPal má tiež možnosť spracovať virtuálne platby prostredníctvom kreditných kariet, ak používateľ nemá účet PayPal. Právnym základom pre súvisiace spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, t.j. Spracovanie Vašich údajov je potrebné na splnenie zmluvy, aby ste zaplatili za svoj nákup prostredníctvom služby PayPal. Údaje prenášané do systému PayPal môže prenášať PayPal úverovým agentúram. Tento prenos slúži na kontrolu totožnosti a kreditu. Viac informácií o ochrane údajov nájdete na webovej stránke PayPal https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full. Právnym základom pre súvisiace spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR (vyrovnávacie záujmy založené na našom záujme ponúkať vám účinné a bezpečné možnosti platby a predchádzať podvodom v tejto súvislosti).

4. Inkaso SEPA

Ak si vyberiete spôsob platby inkasom SEPA, budeme Vás žiadať, aby ste nám poskytli číslo účtu a kód banky alebo číslo IBAN a BIC. Odoslaním týchto údajov dávate spoločnosti Westwing na SEPA oprávnenie zhromažďovať príslušnú sumu faktúry z účtu, ktorý ste zadali. Mandát SEPA môžete kedykoľvek odvolať v textovej podobe (napr. e-mailom). Suma inkasa bude inkasovaná po dobu piatich (5) pracovných dní po dokončení procesu objednávky. Potvrdením objednávky Vás ešte raz budeme informovať o čase odpísania sumy inkasa (informácie o preddavku). Lehota na oznámenie informácií o predstihu pred inkasom sa skracuje na päť (5) pracovných dní. Musíte uhradiť spoločnosti Westwing náklady na kompenzáciu, ktoré vzniknú z dôvodu nedostatočných prostriedkov na účte, nesprávnych údajov o banke alebo neodôvodnenej námietky proti inkasu z Vašej strany, pokiaľ nesiete za ňu zodpovednosť.

5. Zabezpečenie Vašej objednávky

Aby sme sa vyhli predvoleným platbám, kontrolujeme časté vzorce podvodov a abnormality. Na tento účel sa spracúvajú údaje o objednávke a platbe (napr. adresa, článok, spôsob platby) a informácie o zariadení (napr. zariadenie, prehliadač). Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o ochrane pred zneužitím. Viac informácií o platobných metódach nájdete v našich všeobecných zmluvných podmienkach.

VII. Spracovanie údajov pri kontakte s nami

Existuje niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Môžete sa obrátiť na náš zákaznícky servis:
• telefonicky,
• listom,
• e-mailom,
• prostredníctvom kontaktného formulára alebo

Aby sme mohli Vašu žiadosť spracovať, zhromažďujeme Vaše údaje: meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo zákazníka, číslo objednávky a položiek, ako aj ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR (splnenie zmluvy - spracovanie údajov používateľa je potrebné na splnenie dohody o odpovedi na otázky alebo obavy) alebo článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR (vyrovnávacie záujmy - na základe nášho záujmu o spracovaní otázok od používateľov našich webových stránok).

VIII. Spracovanie údajov na reklamné účely

1. Newsletter

Právnym základom pre zasielanie nášho newslettera je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. GDPR. Naše informačné bulletiny zasiela poskytovateľ prepravných služieb Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Strasse 63, 80335 Mníchov, Nemecko („Mapp“) v súlade so zmluvou o spracovaní osobných údajov a o spracovaní objednávky podľa článku 28 GDPR uzavretou so spoločnosťou Mapp. Ďalšie informácie nájdete v sekcii o ochrane osobných údajov spoločnosti Mapp. https://mapp.com/privacy/.
V našich newsletteroch používame štandardné technológie, pomocou ktorých je možné merať interakcie v bulletine (napr. otváranie e-mailov, kliknutia na odkazy). Tieto údaje používame na všeobecné štatistické hodnotenia, ako aj na optimalizáciu a ďalší rozvoj nášho obsahu a komunikáciu so zákazníkmi. To sa deje pomocou malej grafiky, ktorá je vložená do bulletinu (tzv. pixely). Právnym základom je náš legitímny záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. Náš informačný bulletin je neoddeliteľnou súčasťou našej nákupnej komunity, prostredníctvom ktorej chceme zákazníkom ponúkať relevantný obsah. Ak nechcete, aby sa analyzovalo Vaše správanie pri používaní, môžete sa odhlásiť z odberu newslettera alebo deaktivovať grafiku vo svojom e-mailovom programe v predvolenom nastavení.

2. Komunikácia s Vami na našom webe / v našej aplikácii (napr. prostredníctvom vyskakovacích okien alebo upozornení push)

Používame poskytovateľa služieb Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA. ("Braze") na komunikáciu s vami na našej webovej lokalite a na pochopenie funkcie a používania nášho mobilného obsahu vo vašom zariadení. Na tento účel napríklad zobrazujeme vyskakovacie okná s možnosťou interakcie. Okrem toho sa Braze používa na zasielanie push oznámení v našej aplikácii.

Okrem toho používame Braze na zasielanie prispôsobených propagačných akcií a informácií o našich produktoch. Braze používame aj na to, aby sme vás informovali o položkách, ktoré ste zabudli v nákupnom košíku. Braze na tento účel spracúva okrem iného tieto osobné údaje: vaše IP adresy, údaje súvisiace so zariadením, ako je typ zariadenia, model, operačný systém, typ a verzia prehliadača, údaje súvisiace s používaním, ako je čas používania, meno, e-mailový kód, údaje o interakcii s Braze SDK a správami, ID inštalácie, ID zariadenia.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a DSGVO v spojení s. § 25 ods. 1 TTDSG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Najjednoduchším spôsobom odvolania súhlasu je použitie nášho Správcu súhlasov. Ak spoločnosť Braze prenáša osobné údaje do USA, deje sa tak na základe dohody so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ.

Viac informácií o dodržiavaní ochrany údajov spoločnosťou Braze nájdete tu: https://www.braze.com/privacy/.

3. Spracovanie údajov pre účasť v súťažiach

Ak sa zúčastňujete súťaží, spracúvame iba údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu súťaží. Preto Vás žiadame, aby ste brali na vedomie príslušné informácie o ochrane údajov v podmienkach účasti v konkrétnej súťaži.

4. Stránky fanúšikov na sociálnych sieťach

Spoločnosť Westwing je aktívna a prítomná v rámci sociálnych sietí a platforiem s cieľom komunikovať so zainteresovanými stranami a používateľmi a informovať ich o ďalších ponukách spoločnosti Westwing. Aby sme splnili požadovanú povinnosť transparentnosti, informujeme Vás tu o spracovaní a použití Vašich osobných údajov, pokiaľ ich poznáme a môžeme ich ovplyvniť.

4.1. Facebook a Instagram
Pôsobíme na sociálnych sieťach Facebook a Instagram (tzv. „stránky fanúšikov“) v spoločnej zodpovednosti so spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA („Facebook“), aby sme komunikovali so stúpencami (napr. komunikovať s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami) a informovať o našich produktoch, súťažiach a iných propagačných akciách. Dohodu so spoločnosťou Facebook si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Môžeme od Facebooku dostávať štatistiky o používaní našich stránok fanúšikov (napr. informácie o počte, názvoch, interakciách, ako sú hodnotenia „páči sa mi“ a komentároch, ako aj zhrnuté demografické a iné informácie alebo štatistiky). Viac informácií o type a rozsahu týchto štatistík nájdete v štatistických informáciách na stránke Facebook a ďalšie informácie o zodpovednostiach nájdete v dodatku Štatistiky na stránke Facebook. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu. Nemáme žiadny vplyv na údaje spracované spoločnosťou Facebook na našu vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami používania služby Facebook. Chceli by sme Vás však upozorniť, že keď navštívite stránky fanúšikov, údaje o Vašom správaní pri používaní sa prenášajú z Facebooku a stránky fanúšikov do Facebooku. Facebook sám spracúva vyššie uvedené informácie, aby vytvoril podrobnejšie štatistiky pre naše vlastné prieskumy trhu a reklamné účely, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Viac informácií o tom nájdete v dátovej politike Facebooku. Pokiaľ dostaneme Vaše osobné údaje pri prevádzkovaní stránok fanúšikov, máte práva uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. Ak si tiež chcete uplatniť svoje práva voči Facebooku, najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je kontaktovať Facebook priamo. Facebook pozná podrobnosti o technickej prevádzke platforiem a s nimi spojené spracovanie údajov, ako aj konkrétne účely spracovania údajov, a na požiadanie môže vykonať príslušné opatrenia, ak si uplatníte svoje práva. Sme radi, že Vám môžeme pomôcť pri presadzovaní Vašich práv, pokiaľ je to možné, a posielame Vaše otázky Facebooku.

4.2. Youtube kanál
Na zverejňovanie vlastných videí a ich zverejňovanie používame platformu YouTube.com. YouTube je ponuka od tretej strany, ktorá nie je prepojená s nami, konkrétne YouTube LLC prevádzkovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; ("Google"). Keď sa dostanete na náš kanál YouTube, váš prehliadač sa pripojí k službe YouTube a odošle informácie. Údaje zhromaždené službou YouTube zahŕňajú jedinečné identifikátory, typ a nastavenia prehľadávača, typ a nastavenia zariadenia, operačný systém, informácie v mobilnej sieti, ako napr. meno poskytovateľa mobilných služieb a telefónne číslo a číslo verzie aplikácie. YouTube tiež zhromažďuje údaje o interakcii vašich aplikácií, prehliadačov a zariadení s jeho službami. Medzi ne patrí medzi iným aj IP adresa, správy o zlyhaní, systémové aktivity, ako aj dátum, čas a adresa URL sprostredkovateľa Vašej žiadosti. Služba YouTube navyše zhromažďuje údaje o Vašich aktivitách (napr. hľadané výrazy, videá, ktoré pozeráte, atď.)
Všetky údaje o Vás zhromaždené prostredníctvom nášho kanála YouTube budú spracované službou YouTube. Ďalšie údaje o informáciách, ktoré dostáva služba YouTube a o tom, ako sa používajú, sú uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov, ktoré nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy. Na naše webové stránky navyše niekedy vkladáme videá uložené na stránkach YouTube. Pri tejto integrácii sa obsah webových stránok YouTube zobrazuje v čiastkových oblastiach okna prehliadača. K videám YouTube sa však dostanete iba kliknutím na ne osobitne. Táto technika sa tiež nazýva „rámovanie“. Ak kliknutím aktivujete (pod)stránku našej webovej stránky, na ktorej sú videá YouTube integrované v tejto forme, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a obsah sa na webovej stránke zobrazí oznámením prehliadača. Obsah YouTube je integrovaný iba v „rozšírenom režime ochrany údajov“. YouTube to poskytuje samo o sebe, a tak zabezpečuje, že YouTube na Vašom zariadení najprv neukladá žiadne súbory cookies. Pri vyvolaní príslušných stránok sa však prenášajú údaje ako IP adresa a ďalšie (napr. webová stránka, z ktorej žiadosť pochádza (odkaz), použitý prehliadač). Tieto informácie Vám však nemôžu byť pridelené, pokiaľ ste sa neprihlásili do služby YouTube alebo inej služby Google (napr. Google+) alebo nie ste prihlásení natrvalo pred návštevou stránky. Hneď ako spustíte prehrávanie integrovaného videa kliknutím naň, YouTube ukladá súbory cookies do Vášho zariadenia iba prostredníctvom režimu rozšírenej ochrany údajov, ktorý neobsahuje žiadne údaje umožňujúce identifikáciu osôb, pokiaľ nie ste v súčasnosti prihlásení do služby Google. Týmto súborom cookies je možné zabrániť pomocou vhodných nastavení a rozšírení prehľadávača.

4.3. Kanál TikTok
Publikujeme krátke videoklipy v aplikácii TikTok, aby sme propagovali naše výrobky a značku Westwing a zverejnili ich. Ak navštívite aplikáciu TikTok, spoločnosť TikTok Inc., 10100 Venice Blvd., Culver City, CA 90232, USA (ďalej len „TikTok“), zruší osobné údaje a spracuje ich. TikTok sprístupňuje určitú časť týchto údajov prevádzkovateľom profilov TikTok v anonymizovanej a agregovanej podobe. Je to počet nových sledovateľov, demografické údaje, ako napr. pohlavie a krajina, bez akýchkoľvek zmien na identifikovateľných ľudí. Spoločnosť Westwing preto nemôže identifikovať žiadneho návštevníka profilu TikTok. Ako operátor tohto profilu dostáva spoločnosť Westwing anonymné štatistické údaje (tzv. štatistiky) od spoločnosti TikTok. Z týchto údajov nie je možné vyvodiť žiadne závery týkajúce sa príslušného návštevníka. Údaje obsiahnuté v štatistikách používame výlučne na analýzu správania užívateľov, aby sme mohli náš profil TikTok a našu ponuku lepšie prispôsobiť potrebám a záujmom návštevníkov. Vaše údaje, ktoré nám zaslala spoločnosť TikTok, sa používajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR pre vykonávanie analýzy údajov, štatistické zaznamenávanie použitie našej stránky TikTok a jej hodnotenie za účelom optimalizácie našej ponuky pre Vás, na trhu s našimi príspevkami a videami na našej webovej stránke a pre neustále zlepšovanie a spravovanie našej ponuky a výrobkov.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou TikTok nájdete vo vyhlásení spoločnosti TikTok o ochrane osobných údajov na adrese: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en

4.4. Pinterest
Prevádzkujeme účet Westwing na stránke www.pinterest.com alebo v aplikácii Pinterest, kde zverejňujeme inšpirácie pre domácnosť a bývanie a inzerujeme naše výrobky. Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“) je zodpovedná za Pinterest. Pri registrácii do služby Pinterest alebo pri používaní služby Pinterest dobrovoľne zdieľate určité informácie vrátane Vášho mena, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, fotografií, príspevkov, komentárov a akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré poskytujete spoločnosti Pinterest. Okrem toho spoločnosť Pinterest zhromažďuje a spracováva Vašu IP adresu, ktorá sa používa na aproximáciu Vašej polohy, za predpokladu, že sa rozhodnete poskytnúť Vašu presnú polohu, a ďalšie aktivity v oblasti internetu a elektronickej siete (vrátane toho, na ktoré príspevky kliknete, na ktoré dosky ste prispeli, a ktoré z nich ste vytvorili, texty, ktoré pridáte do komentára alebo popisu atď.). Ďalšie informácie nájdete na https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

IX. Súbory Cookies

Na našom webe používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú prenášané z internetového servera do prehliadača a uložené na pevnom disku. Existujú tzv. relácie súborov cookies, ktoré sa vymažú ihneď po zatvorení prehľadávača a trvalé súbory cookies, ktoré sú uložené na Vašom zariadení dlhší čas alebo na dobu neurčitú. V závislosti od výberu požadovaných súborov cookies sa pri najbližšej návšteve webovej stránky pomocou toho istého zariadenia informácie uložené v súboroch cookies odošlú na našu webovú stránku alebo na inú webovú stránku, do ktorej súbor cookies patrí. To nám pomáha optimálne navrhovať a zobrazovať naše webové stránky podľa Vašich preferencií. Pomocou tlačidla „Nastavenia súborov cookies“ môžete určiť, ktoré súbory cookies chcete kedykoľvek povoliť.

V zásade rozlišujeme štyri rôzne kategórie súborov cookies:

1. Prísne potrebné súbory cookies

Umožňujú základné funkcie a sú potrebné pre správne fungovanie webovej stránky. Používajú sa napríklad na zabezpečenie toho, aby ste ako prihlásený užívateľ vždy zostali prihlásený, keď vstúpite na rôzne podstránky našej webovej stránky, a nemusíte znova zadávať Vaše prihlasovacie údaje pri každom otvorení novej stránky. Právnym základom pre použitie nevyhnutne potrebných súborov cookies na našej webovej stránke je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR (legitímny záujem, tu konkrétne technicky bezchybné poskytovanie našej webovej stránky a služby ponúkané prostredníctvom nej). Použitie nevyhnutne potrebných súborov cookies je možné a povolené bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Môžete tiež navštíviť našu webovú stránku bez toho, aby ste akceptovali nevyhnutne potrebné súbory cookies. Ak nechcete, aby Váš počítač pri najbližšej návšteve rozpoznal stránku, môžete tiež odmietnuť používanie súborov cookies zmenou nastavení v prehliadači na možnosť „odmietnuť súbory cookies“. Konkrétny postup nájdete v prevádzkových pokynoch príslušného prehliadača. Ak odmietnete používanie cookies, môžu existovať obmedzenia v používaní určitých oblastí našej webovej stránky.

Ďalej používame nasledujúce druhy súborov cookies výhradne po udelení Vášho súhlasu:

2. Funkčné súbory cookies

Umožňujú našej webovej stránke ukladať už poskytnuté informácie (napríklad registrované meno) a ponúknuť Vám vylepšené a osobnejšie funkcie. Ak tieto cookies nepovolíte, niektoré z týchto služieb nemusia správne fungovať.

3. Výkonové cookies

Umožňujú nám počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. Pomáhajú nám odpovedať na otázky o tom, ktoré stránky sú najobľúbenejšie, ktoré sú najmenej využívané, a ako sa návštevníci pohybujú po webovej stránke. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookies sú súhrnné, a preto sú anonymné. Ak tieto cookies nepovolíte, nemôžeme vedieť, kedy ste navštívili našu webovú stránku.

4. Marketingové cookies

Môžu byť umiestnené na našich webových stránkach našimi reklamnými partnermi. Používajú sa na zhromažďovanie informácií o navštívených webových stránkach alebo na prezentáciu reklám prispôsobených Vám. Neskladujú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii Vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto cookies nepovolíte, zažijete menej cielenú reklamu.

5. Podrobnosti o jednotlivých súboroch cookies

5.1. GOOGLE RECAPTCHA
Používame službu reCAPTCHA od spoločnosti Google. Služba môže urobiť hlásenie, ktoré slúži na rozlíšenie, či je vstup uskutočňovaný človekom alebo či je zneužitý automatizovaným mechanickým spracovaním. Hlásenie zahŕňa odoslanie IP adresy a akýchkoľvek ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google. Na tento účel sa Váš vstup prenesie do spoločnosti Google a tam sa použije. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti vašu IP adresu. IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom ako súčasť reCaptcha nebude zlúčená s inými údajmi Google. Na tieto údaje sa vzťahujú odlišné predpisy spoločnosti Google týkajúce sa ochrany údajov. Ďalšie informácie o pokynoch spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5.2. Pinterest
Službu Pinterest používame na našich webových stránkach prostredníctvom Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Prostredníctvom integrovaného tlačidla „Pripnúť“ na našej webovej stránke spoločnosť Pinterest získava informácie o tom, že ste navštívili príslušnú stránku na našej webovej stránke. Ak ste prihlásený do Pinterestu, Pinterest môže túto návštevu priradiť k našej webovej stránke k svojmu účtu Pinterest, a tak prepojiť údaje. Údaje prenášané kliknutím na tlačidlo „Pripnúť“ si Pinterest uloží. Pokiaľ ide o účel a rozsah zhromažďovania údajov, ich spracovania a použitia, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia, ďalšie informácie nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Pinterest, ku ktorým máte prístup na stránke https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy. Ak chcete zabrániť spoločnosti Pinterest pri spájaní Vašej návštevy našich webových stránok s Vaším účtom Pinterest, musíte sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z Vášho účtu Pinterest.

5.3. PINTEREST TAG
Značka Pinterest používame na to, aby sme podľa potreby používali naše pinterestové kampane, aby sme ich ďalej optimalizovali a merali ich konverziu. Týmto spôsobom môžeme zaistiť, aby sa nami iniciované reklamy Pinterest zobrazovali iba tým používateľom Pinterestu, ktorí prejavili záujem o našu ponuku, a zároveň zabezpečíme, aby naše reklamy Pinterest zodpovedali potenciálnemu záujmu príslušného používateľa a neobťažovali ho. Akcie používateľov Pinterestu môžeme sledovať aj potom, čo videli alebo klikli na jednu z našich reklám v službe Pinterest. To nám pomáha zmerať konverziu príslušnej kampane na štatistické účely a prieskumy trhu, ako aj na účely fakturácie. Počas používania sa spracovávajú nasledujúce informácie:
• informácie o zariadení (napr. typ, značka)
• použitý operačný systém (napr. IOS 11)
• IP adresa použitého zariadenia
• čas prístupu k našej ponuke
• typ a obsah kampane a
• reakcia na príslušnú kampaň (napr. kliknutím na tlačidlo)
• ID zariadení, ktoré pozostávajú z individuálnych charakteristík Vášho koncového zariadenia. Na základe týchto identifikátorov zariadení môžeme na Vašom webe rozpoznať aj Vaše koncové zariadenie.
Takto získané údaje sú pre nás anonymné a neposkytujú nám žiadne závery o Vašej totožnosti. Po prihlásení sa prihláste na Váš účet Pinterest alebo po prihlásení navštívte našu webovú stránku. Je možné, že tieto údaje budú uložené a spracované spoločnosťou Pinterest, o ktorej by sme vás chceli informovať. Pinterest môže byť schopný prepojiť tieto údaje s Vaším účtom Pinterest, a tiež ich použiť na svoje vlastné reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy.

5.4. BINGOVÉ REKLAMY
Na našich webových stránkach používame reklamy Bing, sledovanie konverzií od spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (ďalej len „reklamy Microsoft Bing“). Reklamy Microsoft Bing umiestňujú do Vášho počítača súbor cookies, ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy spoločnosti Microsoft Bing. Týmto spôsobom môžete vidieť, že niekto klikol na reklamu a bol presmerovaný na náš web a dosiahol predtým určenú cieľovú stránku (stránku konverzie). Zistíme iba celkový počet užívateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a potom boli presmerovaní na stránku konverzie. Nezverejňujú sa žiadne osobné informácie o totožnosti užívateľa. Ďalšie informácie o ochrane údajov a súboroch cookies používaných reklamami Microsoft Bing nájdete na webovej stránke spoločnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

5.5. SLUŽBY GOOGLE GOOGLEADSERVICES / GOOGLE ADWORDS CONVERSION TRACKING
Naša webová stránka používa cookies na tzv. „sledovanie konverzií“, keď kliknete na reklamu od spoločnosti Google. Slúži na zistenie, či návštevník navštívil naše webové stránky prostredníctvom reklamy Google. Google používa súbory cookies, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Ak sa chcete o týchto metódach dozvedieť viac, kliknite na: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

5.6. GOOGLE DOUBLECLICK
Doubleclick by Google je služba od spoločnosti Google, ktorá nastavuje súbory cookies tak, aby Vám zobrazovali reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné. Vášmu prehliadaču je pridelené pseudonymné identifikačné číslo (ID), aby sa skontrolovalo, ktoré reklamy sa vo Vašom prehliadači zobrazili, a ktoré reklamy boli vyvolané. Cookies neobsahujú žiadne osobné informácie. Používanie súborov cookies DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam umiestňovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev našich alebo iných webových stránok na internete. Spoločnosť Google prenáša údaje tretím stranám iba na základe právnych predpisov alebo v rámci spracovania údajov o objednávkach. Spoločnosť Google nebude za žiadnych okolností kombinovať Vaše údaje s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

5.7. GOOGLE WEB FONTS
Webfonty Google (http://www.google.com/webfonts/) sa používajú na vizuálne zlepšenie prezentácie rôznych informácií na našich webových stránkach. Webové písma sa pri vyvolaní webovej stránky prenesú do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa dali použiť na zobrazenie. Ak prehliadač nepodporuje webové rozhrania Google alebo znemožňuje prístup, text sa zobrazí štandardným písmom. Dáta, ktoré sa prenášajú v súvislosti so zobrazením stránky, sa odosielajú do domén špecifických pre prostriedky, ako sú fonts.googleapis.com alebo fonts.gstatic.com. Nebudete priradený k údajom, ktoré sa môžu zhromažďovať alebo používať v súvislosti s paralelným použitím autentifikovaných služieb Google, ako je napríklad Gmail. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby servery Google nenačítali písma (napr. inštaláciou doplnkov ako je NoScript alebo Ghostery for Firefox.) Ak Váš prehliadač nepodporuje písma Google alebo máte prístup k zabránite prístupu k serverom Google, text sa zobrazuje štandardným písmom systému. Informácie o podmienkach ochrany údajov Webfonts Google nájdete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy.

5.8. ANALYTIKA GOOGLE S ANONYMIZAČNOU FUNKCIOU
Na našich webových stránkach používame súbory cookies z nástroja Google Analytics, služby na analýzu webu od spoločnosti Google. To umožňuje priradiť údaje, relácie a interakcie medzi viacerými zariadeniami k pseudonymnému ID užívateľa, a tak analyzovať činnosti užívateľa medzi zariadeniami. Google Analytics používa súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti vašu IP adresu. Chceli by sme zdôrazniť, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o anonymizáciu IP, aby sa zaručil anonymný zber IP adries (tzv. IP masking). Adresa IP prenášaná Vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese https://policies.google.com/. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. Právnym základom používania služby Google Analytics je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Príjemcom zozbieraných údajov je spoločnosť Google. Údaje odoslané nami a spojené s súbormi cookies, ID užívateľa (napr. ID užívateľa) alebo reklamné ID sa po 14 mesiacoch automaticky odstránia. Dáta, ktorých doba uchovávania vypršala, sa automaticky vymažú raz mesačne. Rovnako ako u všetkých súborov cookies môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, viď časť XI. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súbormi cookies a súvisiacich s Vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google na stránke https://tools.google.com/ Nainštalujte dlpage / gaoptout. Súbory cookies na zrušenie bránia budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Ak chcete službe Google Analytics zabrániť zhromažďovať údaje na rôznych zariadeniach, musíte vykonať odhlásenie vo všetkých použitých systémoch.

5.9. GOOGLE REMARKETING
Tento web používa remarketingovú funkciu od spoločnosti Google. Táto funkcia sa používa na prezentovanie návštevníkov webových stránok pomocou reklám súvisiacich so záujmom v reklamnej sieti Google. Táto technológia nám umožňuje umiestňovať automaticky generovanú cieľovú skupinu-orientovanú reklamu po Vašej návšteve našich webových stránok. Reklamy sú založené na výrobkoch a službách, na ktoré ste klikli pri poslednej návšteve našej webovej stránky. Spoločnosť Google zvyčajne ukladá informácie, ako je vaša webová žiadosť, adresa IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej žiadosti. Tieto informácie sa používajú na priradenie webového prehľadávača konkrétnemu počítaču. Na stránkach reklamnej siete Google sa potom návštevníkovi môžu ponúknuť reklamy, ktoré súvisia s obsahom, ktorý návštevník predtým vyvolal na webových stránkach, ktoré používajú remarketingovú funkciu spoločnosti Google. Ak ste súhlasili s použitím protokolu https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated, že spoločnosť Google prepojí Vašu históriu prehliadača s Vaším účtom Google a informácie z Vášho účtu Google sa použijú na prispôsobenie Vašich reklám. Remarketingová funkcia sa uskutočňuje aj na rôznych zariadeniach. Google použije Vaše Google ID na účely zisťovania naprieč zariadeniami. Podľa vlastných informácií spoločnosť Google v tomto procese spravidla nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookies, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5.10. AUDIENCIA GOOGLE ANALYTICS (GA)
Naše webové stránky používajú službu GA Audience, službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len GA Audience). GA Audience okrem iného používa súbory cookies, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ďalších mobilných zariadeniach (napr. smartfónoch, tabletoch atď.), a ktoré umožňujú analýzu použitia príslušných zariadení. Niektoré údaje sa vyhodnocujú na rôznych zariadeniach. Google Audience má prístup k súborom cookies vytvorených pomocou služieb Google Adwords a Google Analytics. Ďalšie informácie o ochrane údajov pri používaní publika GA nájdete na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

5.11. VIMEO PLUGINY
Na integráciu videí používame taktiež poskytovateľa Vimeo. Spoločnosť Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo, LLC so sídlom v 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Na niektorých našich webových stránkach používame doplnky spoločnosti Vimeo. Ak vyvoláte webové stránky poskytnuté s takým doplnkom, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo a zobrazí sa doplnok. Týmto sa zo serveru Vimeo dozviete, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený ako člen Vimeo, Vimeo priradí tieto informácie k Vášmu osobnému užívateľskému účtu. Pri použití doplnku, napr. kliknutím na tlačidlo „Štart videa“ priradíte tieto informácie aj k Vášmu užívateľskému účtu. Ďalšie informácie o spracovaní údajov a ochrane údajov spoločnosťou Vimeo nájdete na adrese https://vimeo.com/privacy.

5.12. YOUTUBE V ROZŠÍRENOM REŽIME SÚKROMIA
Na vkladanie videí používame aj službu YouTube. Videá boli vložené v režime rozšírenej ochrany údajov. Rovnako ako väčšina webových stránok, aj YouTube používa súbory cookies na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch svojich webových stránok. YouTube ich používa okrem iného na zhromažďovanie štatistických údajov o videu, na predchádzanie podvodom a na zlepšenie ich výkonnosti. To tiež vedie k pripojeniu k sieti Google DoubleClick. Ak spustíte video, mohlo by to spustiť ďalšie operácie spracovania údajov. Nemáme na to žiadny vplyv. Ďalšie informácie o ochrane údajov na YouTube nájdete v ich vyhlásení o ochrane údajov na adrese: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

5.13. SEGMENT
Používame aj službu Segment, ktorú poskytuje spoločnosť Segment Inc, 101 15th St San Francisco, CA 94103, USA („Segment"). Spoločnosť Segment zhromažďuje a ukladá vaše údaje, z ktorých možno vytvoriť profily používania pomocou pseudonymov. Tieto profily používania sa používajú na analýzu vášho správania pri používaní a vyhodnocujú sa s cieľom zlepšiť našu ponuku pre vás. Na tento účel sa môžu používať súbory cookie, ktoré nám umožňujú rozpoznať vás pri ďalšej návšteve našej webovej stránky. Pseudonymizované používateľské profily sa nespájajú s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Príslušné údaje môžu byť prenesené na servery spoločnosti Segment v USA a tam uložené. Právnym základom je rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023 (tzv. rámec ochrany osobných údajov) podľa čl. 45 GDPR alebo čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s vaším súhlasom. Právnym základom na spracúvanie vašich údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR v spojení s § 25 ods. 1 TTDSG. To znamená, že túto službu nebudeme používať, ak ste s jej používaním nesúhlasili. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to najjednoduchšie prostredníctvom nášho Správcu súhlasov. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Segment:https://segment.com/docs/legal/privacy/.

5.14. HOTJAR
Používame službu webovej analýzy Hotjar od spoločnosti Hotjahr Limited, Dragonara Road, Paceville St. Julian's STJ 3141, Malta („Hotjar"). Hotjar používa súbory cookie a iné technológie na analýzu a vyhodnotenie vášho používateľského správania a interakcií s našou webovou stránkou. To nám pomáha optimalizovať vaše používateľské skúsenosti na našej webovej stránke tým, že nám umožňuje lepšie pochopiť skúsenosti našich používateľov na našej webovej stránke (napr. kliknutia, posúvanie, pohyby myšou). Vaša IP adresa sa pred analýzou štatistík používania skráti, aby nebolo možné vyvodiť priame informácie o vašej identite. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR v spojení s § 25 ods. 1 TTDSG. To znamená, že túto službu nebudeme používať, ak ste s jej používaním nesúhlasili. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to najjednoduchšie prostredníctvom nášho Správcu súhlasov. Ďalšie informácie nájdete v časti „Info o Hotjar" na https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotja.

5.15. BRAZE
Používame službu webovej analýzy Braze od spoločnosti Braze, Inc, 318 West 39th Street, 5th Floor, New York, New York 10018, USA, ("Braze") na komunikáciu s vami na našej webovej stránke a na pochopenie funkcie a používania nášho obsahu vo vašom mobilnom zariadení. Zobrazujeme napríklad vyskakovacie okná s možnosťou interakcie. Braze sa používa aj na zasielanie push oznámení v našej aplikácii. Braze používame aj na zasielanie personalizovaných propagačných akcií a informácií o našich produktoch. Braze používame aj na to, aby sme vás informovali o položkách, ktoré ste zabudli v nákupnom košíku. Príslušné údaje môžu byť prenesené na servery Braze v USA a tam uložené. Právnym základom je rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023 (tzv. rámec ochrany osobných údajov) podľa článku 45 GDPR alebo článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s vaším súhlasom. Právnym základom na spracúvanie vašich údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR v spojení s § 25 ods. 1 TTDSG. To znamená, že túto službu nebudeme používať, ak ste s jej používaním nesúhlasili. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to najjednoduchšie prostredníctvom nášho Správcu súhlasov.

5.16. CRITEO
Na našich webových stránkach a v našej aplikácii používame aj remarketingový nástroj spoločnosti Criteo, SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko, aby sme vám na partnerských webových stránkach a v aplikáciách zobrazovali personalizované reklamy na produkty, ktoré vás zaujímajú, na základe produktov, na ktoré ste klikli na našich webových stránkach alebo v našej aplikácii. Na tento účel spoločnosť Criteo spája vyššie uvedené údaje o vašom predchádzajúcom správaní pri prehliadaní s jedinečným identifikátorom, ako je identifikačný súbor cookie alebo iná podobná technológia (napr. identifikátory mobilnej reklamy a technológie, ktoré nie sú založené na súboroch cookie). Právnym základom podľa zákona o ochrane osobných údajov je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 25 ods. 1 TTDSG. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti - najjednoduchšie prostredníctvom nášho Správcu súhlasu so súbormi cookie alebo prostredníctvom nasledujúceho odkazu https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/ - jeho odvolanie. Ak spoločnosť Criteo prenáša osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo EHP, spoločnosť Criteo tak urobí na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR alebo na základe vhodných záruk ochrany údajov podľa článku 46 GDPR, napríklad uzatvorením štandardných zmluvných doložiek EÚ. Vaše údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na stanovené účely spracovania. Viac informácií o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Criteo nájdete tu: http://www.criteo.com/de/privacy .

5.17. KLEAR
Využívame službu influencer marketingu Klear od spoločnosti Meltwater Deutschland GmbH, Jannowitz Centre, Brückenstrasse 6, 10179 Berlín. Tá nám umožňuje nastaviť programy influencerského marketingu, merať a analyzovať kampane influencerov. Spoločnosť Klear používa súbory cookie na sledovanie úspešnosti kampaní na našich webových stránkach. Tieto analýzy nám okrem iného pomáhajú vyhľadávať influencerov v sociálnych sieťach podľa regiónu, jazyka, odvetvia, hashtagu a predchádzajúcej spolupráce a prijímať rozhodnutia založené na údajoch o našej stratégii influencer marketingu. Právnym základom na spracúvanie vašich údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR v spojení s § 25 ods. 1 TTDSG. To znamená, že túto službu nebudeme používať, ak ste s jej používaním nesúhlasili. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to najjednoduchšie prostredníctvom nášho Správcu súhlasov. Viac informácií o dodržiavaní ochrany údajov spoločnosťou Braze nájdete tu: https://klear.com/legal/cookies ; https://klear.com/legal/privacy-notice-for-influencers.

5.18. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE
Na našej webovej stránke používame Facebook Custom Audiences s takzvanou pixelovou funkciou ("Facebook Pixel") a konverzné API na strane servera spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("Meta") s cieľom zobrazovať reklamu založenú na záujmoch ("Facebook Ads"), keď navštívite sociálnu sieť Facebook alebo iné aplikácie a webové stránky spojené s Facebookom, a merať správanie používateľov. Právnym základom na spracovanie vašich údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a GDPR v spojení s. § 25 ods. 1 TTDSG. To znamená, že tieto reklamné nástroje nepoužívame, ak ste nedali súhlas s používaním Facebook Custom Audience alebo Pixel. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to najjednoduchšie prostredníctvom nášho Správcu súhlasov. Okrem toho, ak ste prihlásení do svojho konta na Facebooku, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu údajov aj kliknutím na nasledujúci odkaz: : https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu. Po integrácii Facebook-Pixel na našej webovej stránke váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Meta, aby sa webové udalosti z vášho prehliadača mohli prenášať priamo do spoločnosti Meta prostredníctvom serverového spojenia na rozšírenú synchronizáciu integrovaného Facebook-Pixel. Vďaka tomu získava spoločnosť Meta napríklad informácie o tom, že ste na našej webovej lokalite klikli na konkrétnu reklamu alebo produkt, čo nám následne umožňuje zobrazovať vám reklamy na základe vašich záujmov. Pomocou Facebook-Pixel a API môžeme tiež sledovať účinnosť reklám na Facebooku tým, že vidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú lokalitu a či reagowali na naše produkty. Ak ste zaregistrovaní v službe Meta, Meta môže priradiť návštevu webovej stránky k vášmu účtu, pretože vaše osobné údaje, ako sú e-mailová adresa, IP adresa, ID mobilného inzerenta, ID používateľa aplikácie Facebook a ID používateľa stránky Facebook (ďalej len "osobné údaje"), prenášame spoločnosti Meta v heslovanej forme prostredníctvom Pixelu a čiastočne ich obohacujeme o existujúce údaje o sledovaní. Aj keď nie ste zaregistrovaný na Facebooku alebo ste sa neprihlásili, je možné, že Meta zistí vaše osobné údaje a použije ich na vytvorenie vášho profilu. Používame aj remarketingový nástroj Facebook Custom Audiences, ktorý tiež využíva Facebook Pixel, na zobrazovanie záujmových reklám, keď navštívite našu webovú lokalitu alebo iné webové lokality, ktoré majú tiež integrovaný Facebook Pixel, a na to, aby bola naša webová lokalita pre vás zaujímavejšia. Zozbierané informácie sa ukladajú na serveroch spoločnosti Meta, a to aj v USA. V týchto prípadoch spoločnosť Meta uviedla, že zaviedla štandard, ktorý zodpovedá bývalému štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, a prisľúbila, že pri medzinárodnom prenose údajov bude dodržiavať platné zákony o ochrane údajov. So spoločnosťou Meta sme sa tiež dohodli na tzv. štandardných doložkách o ochrane údajov, ktorých účelom je zachovať primeranú úroveň ochrany údajov v tretej krajine. Spoločnosť Meta spracúva tieto údaje ako náš sprostredkovateľ. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zmluve s používateľom Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience in het privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/policy . Pokiaľ sa osobné údaje zhromažďujú na našej webovej stránke pomocou tu opísaného nástroja a odovzdávajú spoločnosti Meta, sme my a spoločnosť Meta spoločne zodpovední za toto spracovanie údajov (článok 26 GDPR). Spoločná zodpovednosť sa obmedzuje výlučne na zhromažďovanie údajov a ich prenos spoločnosti Meta. Spracovanie, ktoré vykonáva Meta po prenose, nie je súčasťou spoločnej zodpovednosti. Povinnosti, ktoré nám spoločne prináležia, boli stanovené v zmluve o spoločnom spracovaní. Text dohody nájdete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podľa tejto dohody sme zodpovední za poskytovanie informácií o ochrane údajov pri používaní nástroja Facebook a za bezpečnú implementáciu nástroja na našej webovej stránke v súlade so zákonom o ochrane údajov.

5.19. Google Customer Match
Používame aj službu Google Customer Match od spoločnosti Google, ktorá nám umožňuje zobrazovať návštevníkom našej webovej stránky reklamu založenú na záujmoch na základe ich predchádzajúceho správania pri prehliadaní našej webovej stránky a webových stránok tretích strán, ako aj v aplikáciách a e-mailoch. Spoločnosť Google na tento účel používa súbory cookie alebo reklamné identifikátory. Príslušné údaje sa môžu prenášať na servery spoločnosti Google v USA a tam sa ukladať. Právnym základom je rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023 (tzv. rámec ochrany osobných údajov) podľa čl. 45 GDPR alebo čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s vaším súhlasom. Právnym základom na spracúvanie vašich údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR v spojení s § 25 ods. 1 TTDSG. To znamená, že túto službu nebudeme používať, ak ste s jej používaním nesúhlasili. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to najjednoduchšie prostredníctvom nášho Správcu súhlasov. Ak chcete zabrániť prijímaniu záujmovo orientovanej reklamy od spoločnosti Google Customer Match, môžete sa z nej odhlásiť aj prostredníctvom týchto webových stránok: http://www.networkadvertising.org/choices/; http://www.youronlinechoices.com/ Ďalšie informácie o dodržiavaní ochrany údajov spoločnosťou Google nájdete tu: https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?sjid=2821624592503930728-EU .

X. Bezpečný prenos údajov a bezpečnosť údajov

Prijali sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorí pracujú pre nás, sú povinní dodržiavať platné zákony o ochrane osobných údajov.
Kedykoľvek zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, sú počas prenosu šifrované. To znamená, že Vaše údaje nemôžu zneužiť tretie strany. Naše bezpečnostné opatrenia podliehajú neustálemu zlepšovaniu a naše vyhlásenia o ochrane údajov sa neustále revidujú.

XI. Vaše práva

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich uložených údajov, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, a podať sťažnosť v súlade s požiadavkami zákona o ochrane údajov.

• Právo na informácie
Môžete od nás požadovať informácie o tom, či a do akej miery spracúvame vaše údaje.

• Právo na opravu
Ak spracujeme Vaše údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

• Právo na zrušenie
Môžete nás požiadať o vymazanie Vašich údajov, ak ich spracúvame nezákonne, alebo ak ich spracovanie neprimerane zasahuje do Vašich oprávnených záujmov ochrany. Upozorňujeme, že môžu existovať dôvody, ktoré bránia okamžitému vymazaniu, napr. v prípade zákonne regulovaných požiadaviek na uchovávanie. Bez ohľadu na uplatnenie Vášho práva na vymazanie, Vaše údaje vymažeme okamžite a úplne za predpokladu, že v tomto ohľade neexistujú žiadne právne alebo zákonné požiadavky na uchovávanie.

• Právo na obmedzenie spracovania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov, ak
- napádate presnosť údajov na časové obdobie, ktoré nám umožňuje overiť presnosť údajov.
- je spracovanie údajov nezákonné, odmietnete ich však odstrániť a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania,
- údaje už nepotrebujeme na zamýšľaný účel, ale stále ich potrebujete na uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov, alebo
- ste vzniesli námietku proti spracovaniu údajov.
- Právo na prenosnosť údajov
Môžete požiadať, aby sme vám poskytli údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte, a že tieto údaje môžete bez akýchkoľvek prekážok preniesť na inú zodpovednú osobu za predpokladu, že –sme na ne od Vás obdržali súhlas, ktorý je možné odvolať, alebo v prípade splnenia zmluvy medzi nami, a - toto spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov. Ak je to technicky uskutočniteľné, môžete požiadať, aby sme Vaše údaje preniesli priamo inej zodpovednej osobe.

• Právo namietať
Ak spracúvame Vaše údaje pre legitímny záujem, môžete kedykoľvek proti tomuto spracovaniu údajov namietať; to by sa vzťahovalo aj na profilovanie na základe týchto ustanovení. Vaše údaje potom nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné dôvody na spracovanie, ktoré si zasluhuje ochranu prevažujúcu nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Proti spracovaniu údajov za účelom priamej reklamy môžete kedykoľvek namietať bez uvedenia dôvodu.

• Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že pri spracovávaní Vašich údajov porušujeme nemecké alebo európske právne predpisy o ochrane údajov, kontaktujte nás, aby sme Vám objasnili akékoľvek otázky. Máte samozrejme aj právo obrátiť sa na dozorný orgán zodpovedný za Vás alebo na príslušný štátny úrad pre dohľad nad ochranou údajov.
Ak chcete uplatniť voči nám jedno z vyššie uvedených práv, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov. V prípade pochybností Vás môžeme požiadať o ďalšie informácie na potvrdenie vašej totožnosti.

XII. ZMENY TEJTO POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, ak by to bolo potrebné z dôvodu nových technológií. Ak dôjde k zásadným zmenám v tomto vyhlásení o ochrane údajov, oznámime ich na našej webovej stránke.

Od júla 2020